Vervolg missie van knnk

  • direct bij ontwikkelingen omtrent nieuwkomers betrokken te zijn en te kunnen meepraten met partners en organisaties
  • de meerwaarde van de ervaringsgerichte / preventieve interventies (verder) vorm te geven en een vaste plaats te geven binnen het brede aanbod voor de doelgroep
  • werkende interventies vast te leggen in methoden en verder onderzoek aan te moedigen en makkelijk toegankelijk te maken
  • kwaliteitsnormen helder maken en bijdragen aan en toezien op de professionele ontwikkeling van de beroepsgroep die met nieuwkomers werkt
  • de positie van de vaktherapeutische beroepen (werkend met nieuwkomers) te verbeteren.

Terug naar home>>>