Het kennisnetwerk nieuwkomers (KNNK) is een landelijk kennisnetwerk rondom vluchtelingen en statushouders. Een initiatief van en voor vaktherapeuten die met nieuwkomers (vluchtelingen & statushouders) werken.

Doel is om kennis en expertise uit te wisselen, te bundelen en samen te werken:
onderling, met partners die zich sterk maken voor het welzijn van nieuwkomers en met organisaties waar nieuwkomers steeds meer zichtbaar zijn (zorg, onderwijs, overheid).

Visie

In Nederland stromen nieuwkomers door vanuit opvangplekken (AZC’s) naar reguliere plekken in onze samenleving. Als deelnemers aan onze maatschappij worden nieuwkomers steeds meer zichtbaar in zorg, bij instanties en in het onderwijs.

In onze samenleving klinken toenemend signalen over behoefte aan kennis over – en preventieve hulp aan nieuwkomers. Voor de vaak onuitsprekelijke ervaringen onder hen is er steeds meer behoefte aan (preventieve) inzet van non-verbale therapie.
Lees meer >>>

Missie

Het kennisnetwerk nieuwkomers heeft haar missie als volgt geformuleerd:

  • Vaktherapeuten in Nederland die met nieuwkomers (willen) werken landelijk samenbrengen en in staat stellen kennis en expertise uit te wisselen, te bundelen, te ontwikkelen en samen te werken
  • Vanuit vaktherapie verenigd in gesprek te gaan met partners en organisaties in Nederland werkend voor en met de doelgroep
    Lees meer >>>