Vervolg visie van knnk

Vervolg visie van knnk
Vaktherapie blijkt bij uitstek geschikt voor nieuwkomers die belemmeringen ervaren in hun welzijn, in aanvulling op andere behandeling. Om te komen tot effectieve uitwisseling van kennis en het succesvol uitdragen van het effect van vaktherapie aan deze doelgroep, is het van belang dat alle kennis en expertise voor het hele werkveld, alle relevante sectoren en instanties makkelijk, herkenbaar en benaderbaar zijn:

voor samenwerking, voor partnerschap, voor interne ontwikkeling en vooral voor een duidelijke plaats voor vaktherapie in het aanbod aan de doelgroep. Op landelijk en lokaal niveau. Voor een duidelijke duurzame positie in de sector, en zelfs voor het voortbestaan van dit waardevolle vakgebied in relatie tot deze doelgroep, is het essentieel om dit concreet vorm te geven.

Terug naar home>>>