Laat maar zien wie je bent

Non-verbale lesmethode sociaal emotionele weerbaarheid vluchtelingenkinderen
Het doel van deze methode is te zorgen dat kinderen van asielzoekers sterker worden op sociaal-emotioneel gebied zodat zij beter kunnen omgaan met zichzelf en met hun medeleerlingen. De kinderen zijn vaak nog maar kort in Nederland en beheersen de Nederlandse taal niet voldoende om er zich goed in te kunnen uitdrukken. Een breed scala van doe-activiteiten is ontwikkeld, die met minimale verbale uitleg van de leerkracht kunnen worden uitgevoerd. Aangeboden wordt een middel om bij de kinderen zelfvertrouwen en vertrouwen in andere mensen te bevorderen. Het pakket omvat alle materialen die nodig zijn voor de non-verbale werkvormen als spel, beweging, ontspanning en creatieve werkvormen.

Laat maar zien wie je bent